Гердан с мече

Гердан с мече, ID 3007

Цена: 15,90 лв.

Мече - анонимен оптимист

Връв - естествена кожа 50 см ( с възможност за удължаване + 5 см)
Топчета - дърво

Виж подробности
Гердан с мече

Гердан с мече, ID 3008

Цена: 15,90 лв.

Мече - анонимен оптимис

Връв - естествена кожа 50 см ( с възможност за удължаване + 5 см)
Топчета - дърво
Мече - анонимен оптимист

Виж подробности
Гердан с мече

Гердан с мече, ID 3009

Цена: 15,90 лв.

Мече - анонимен оптимист

Връв - естествена кожа 50 см ( с възможност за удължаване + 5 см)
Топчета - дърво

Виж подробности
Гердан с мече

Гердан с мече, ID 3010

Цена: 15,90 лв.

Мече - анонимен оптимист

Връв - естествена кожа 50 см ( с възможност за удължаване + 5 см)
Топчета - дърво

Виж подробности
Гердан с мече

Гердан с мече, ID 3011

Цена: 15,90 лв.

Мече - анонимен оптимист

Връв - естествена кожа 50 см ( с възможност за удължаване + 5 см)
Топчета - дърво

Виж подробности